Fredrik Blom 30 kvm

Fredrik Blom 30 kvm är en kopia på Bloms lusthus som byggdes omkring 1820 och som då var på 15 kvm.

Villa Tällberg

Villa Tällberg är ett hus på 115 + 30 kvm och byggt i en och halvplan.

Villa Tynvägen

Villa Tynvägen är ett hus på 115 kvm och byggt i en och halvplan.