Villa Tällberg

Villa Tällberg är ett hus från tidigt 1800 tal. Modellen är ett av de vanligaste husen vi fortfarande har i Sverige.

Villa Lövgård

Villa Lövgård är ett hus som går i 1910-20 tals stil. Ett brutet sadeltak gör att vi får lite mera utrymma på andra våningen.