Vi kan hjälpa till med olika material i samband med våra projekt. Vi har inget direkt lager utan tar fram material eftersom i de projekt vi blir involverade i.

 • Ytterpaneler efter olika tidsepoker.
 • Hyvlade snickerier. Vi har ett stort sortiment med de vanligaste traditionella profilerna från 1750 fram till 1930. Finns de inte så tar vi fram nya efter original. Exempel på en del av de lister vi har tagit fram efter original.
 • Bröst och dekorationslister
 • Taklister
 • Nytillverkade fönster och dörrar.
 • Fönsterglas
 • Linoljefärger
 • Övriga måleriprodukter som penslar, schellack, roslagsmahogny, etc.
 • Glasmästeriprodukter
 • Beslag
 • Smidd och klippspik

Kontakta oss vid ev. frågor kring detta på 0702-90 16 14 eller tommy@byggnadsverk.se.

Kontakta oss

Start typing and press Enter to search