Vår verksamhet har inriktat sig på kulturbyggnader och byggnadsvård där vi mestadels jobbar åt privatkunder. Vår specialkompetens är byggnadsstilar från 1750-talet och fram till 1930-talet.

Projekten kan vara mindre där vi endast är en del i projektet med vår specialkompetens till att vi har ett totalansvar för hela byggprocessen.

Nyhet!
Utbildning.

Efterfrågan på att hålla utbildning har ökat mer och mer och vi kommer kunna tillmötesgå detta i mån av tid. Kontakta mig med era behov så kan vi prata ihop oss mera.
tommy@byggnadsverk.se eller på 070-290 16 14

Nedan är några exempel på vad vi kan åta oss.

  • Projektledning
  • Rådgivning
  • Framtagning av färgsättningsförslag
  • Materialframtagning, se mera under produkter.
  • Ny och ombyggnationer.
  • Ritningsförslag.
  • Bygglov
  • Restaureringar och återskapandet av förvanskade hus.

Det vi inte har kompetens att lösa själva så samarbetar vi med duktiga arkitekter, konstruktörer, elektriker, VVS:are, osv.

Mera information kontakta Tommy Jansson 070-290 16 14 eller tommy@byggnadsverk.se.

Kontakta oss

Börja skriva och tryck på enter för att söka